Kwiki Logo

Porto / Francisco Sá Carneiro Airport

IATA code: OPO

NOAA code: LPPR

Web: http://www.ana-aeroportos.pt/ANAIngles/Porto/


NOTE: This wiki is open to you all. Please, be kind!